Filtry do wody: odwrócona osmoza - wstępne - kuchenne - pralkowe, akcesoria: wkłady, membrany, dystrybutory wody, części do filtrów
Logo Escape


REGULAMIN SKLEPU
§1

Właścicielem sklepu internetowego sklep.escape.com.pl
jest firma ESCAPE s.c. (zwana w dalszej części Sprzedawcą)
Dane adresowe Sprzedawcy:
ESCAPE s.c.
ul. Krakowska 127,
50-428 Wrocław
NIP 899-13-94-546
REGON 930871054

Tel. 71/342-15-95, 71/341-11-60
e-mail: sklep@escape.com.pl, info@escape.com.pl

§2

Ceny oferowanych w sklepie produktów są cenami brutto. Przy sprzedaży wysyłkowej wystawiamy fakturę VAT na podstawie danych przesłanych przez Nabywcę w zamówieniu. Na fakturze znajdują się również koszty  wysyłki towaru.

Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub firmy kurierskiej DPD.
Cennik usług Poczty Polskiej - link 
Cennik firmy kurierskiej DPD - link

Realizacja zamówienia następuje po ustaleniu  z Nabywcą formy i kosztów  wysyłki towaru. Wysyłka  towaru następuje  do 2  dni roboczych  od przyjęcia zamówienia. Jeśli  termin  ten  nie  może  być  zachowany  jest  to  uzgadniane  z  Nabywcą. Zastrzegamy sobie  prawo do   do stąpienia od  umowy sprzedaży  w przypadku  braku towaru w magazynie i braku możliwości sprowadzenia go od producenta.

§3

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta rozdział 4 art.  27 „Konsument, który zawarł umowę  na odległość lub poza  lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34” Sprzedawca  udziela Nabywcy prawa zwrotu zakupionego towaru, lecz nie używanego w terminie do 14 dni od otrzymania  towaru. Zwrot  poniesionych kosztów  nastąpi przelewem  na podany przez  Nabywcę  numer rachunku  bankowego  w terminie  do  14 dni  roboczych  od przyjęcia  zwracanego  towaru.  Sposób  dostarczenia  zwracanego  towaru  (firma kurierska,  odbiór  osobisty  przez Sprzedawcę)  ustalany  jest  z Nabywcą.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Nabywca musi poinformować nas o  swojej decyzji o odstąpieniu od  niniejszej umowy w drodze  jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

§4

Na oferowane  w sklepie  internetowym towary  Sprzedawca udziela Nabywcom 2 lat rękojmi, jeśli gwarancja producenta produktu jest dłuższa, poinformujemy o tym o opisie  produktu. Filtry  do wody  objęte są  2 letnią  rękojmią pod  warunkiem przestrzegania   terminów    wymiany   materiałów    eksploatacyjnych   (wkładów filtracyjnych). Na wkłady filtracyjne udzielamy gwarancji określonej wydajnością wkładu ( 3 tys. litrów wody, lub 6 miesięcy eksploatacji), wydajność wkładu może ulec skróceniu podczas filtracji wody o znacznym stopniu zanieczyszczenia.

§5

Reklamacje  produktów  można  zgłaszać drogą  mailową,  lub  telefoniczną. Towar reklamowany należy przesłać do sklepu na koszt sprzedawcy. Towar naprawiony, lub wymieniony wysyłamy do Nabywcy w  terminie do 14 dni od  przyjęcia reklamowanego towaru. W przypadku wydłużenia się czasu naprawy (sprowadzanie części zamiennych od producenta) nabywca jest o tym wcześniej informowany.

Reklamacje wynikające z uszkodzenia towaru podczas transportu rozpatrywane  będą jeśli:

- stwierdzone zewnętrzne uszkodzenie przesyłki przy jej odbiorze  opisane zostanie w sporządzonym na miejscu protokole szkody potwierdzonym przez  kuriera
-  stwierdzone  uszkodzenie   wewnętrzne  należy  niezwłocznie   zgłosić  firmie kurierskiej,  której dane  znajdują się  na liście  przewozowym i  po przybyciu kuriera  spisać  stosowny   protokół  szkody.  Wynika   to  z  procedury   firmy kurierskiej.

W  przypadku nieuzasadnionej  reklamacji koszty  dostawy do  naszej firmy  i  dostawy  zwrotnej  do  Nabywcy  oraz  ewentualne  koszty  związane   z rozpatrywaniem reklamacji (np. badania, ekspertyzy zewnętrzne) ponosi Nabywca.

§6

Oferta sklepu nie stanowi oferty  handlowej w myśl przepisów Kodeksu  Cywilnego. Zastrzegamy sobie  możliwość odstąpienia  od realizacji  zamówienia w przypadku, gdy w opisie towaru wystąpił błąd (np. błędna cena). W takiej sytuacji  będziemy kontaktować się bezpośrednio z Nabywcą w celu wyjaśnienia sprawy.

§7

Zgodnie  z  ustawą  z  dn.  29  sierpnia  1997 r.  o  ochronie  danych   osobowych oświadczamy, że dane  osobowe naszych klientów  są  przechowywane w  bazie danych sprzedawcy.  Dane  osobowe  gromadzone  są  wyłącznie  na  potrzeby   realizacji składanych  zamówień.   Sprzedawca  nie   udostępnia  nikomu   danych  nabywców. Bezpieczeństwo  danych jest  zgodne z  przepisami o  ochronie danych  osobowych. Każdy Nabywca  ma prawo  wglądu do  swoich danych,  poprawiania ich oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania, co  należy zgłosić Sprzedawcy e-mailem,  faksem, lub listem.

  Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat sposobów filtrowania wody, dobrać odpowiednie urządzenie, uzyskać fachową poradę zapraszamy na stronę www.escape.com.pl


ostania zmiana: 31 stycznia 2015 r.